Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού


Επιλέξτε μια αναφορά και πιέστε επιλογή:

Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούνιος 20221 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 27.6°C
Μέση υγρασία 48%
Μέσο σημείο δρόσου 15.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.4 km/h
Μέση διεύθυνση 57° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 12.0 mm
Υετός έτους 349.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 4.6 mm τον 01 στις 20:45
Μέγιστη θερμοκρασία 35.6°C τον 01 στις 18:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.8°C τον 01 στις 06:40
Μέγιστη υγρασία 69% τον 01 στις 05:37
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 01 στις 18:18
Μέγιστη πίεση 1015.7 hPa τον 01 στις 00:52
Ελάχιστη πίεση 1011.8 hPa τον 01 στις 19:04
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 01 στις 19:43
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 081°(Α) τον 01 στις 18:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 35.8°C τον 01 στις 18:24

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας2 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 28.0°C
Μέση υγρασία 48%
Μέσο σημείο δρόσου 15.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.9 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.8 km/h
Μέση διεύθυνση 329° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 12.0 mm
Υετός έτους 349.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 02 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 35.3°C τον 02 στις 16:07
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.9°C τον 02 στις 07:01
Μέγιστη υγρασία 72% τον 02 στις 07:03
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 02 στις 19:16
Μέγιστη πίεση 1015.2 hPa τον 02 στις 09:19
Ελάχιστη πίεση 1011.8 hPa τον 02 στις 18:49
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 5.6 km/h τον 02 στις 17:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 069°(ΑΒΑ) τον 02 στις 16:53
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 34.9°C τον 02 στις 16:07

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας3 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 28.2°C
Μέση υγρασία 50%
Μέσο σημείο δρόσου 16.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1015.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.9 km/h
Μέση διεύθυνση 275° (Δ)
Υετός μήνα 12.0 mm
Υετός έτους 349.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 03 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 35.7°C τον 03 στις 17:17
Ελάχιστη θερμοκρασία 22.1°C τον 03 στις 06:11
Μέγιστη υγρασία 67% τον 03 στις 06:21
Ελάχιστη υγρασία 30% τον 03 στις 18:42
Μέγιστη πίεση 1017.0 hPa τον 03 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1013.8 hPa τον 03 στις 18:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 03 στις 18:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 063°(ΑΒΑ) τον 03 στις 18:36
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 36.0°C τον 03 στις 17:15

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας4 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 28.6°C
Μέση υγρασία 52%
Μέσο σημείο δρόσου 17.1°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.8 km/h
Μέση διεύθυνση 255° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 12.0 mm
Υετός έτους 349.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 04 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 35.5°C τον 04 στις 18:40
Ελάχιστη θερμοκρασία 21.4°C τον 04 στις 06:45
Μέγιστη υγρασία 75% τον 04 στις 06:54
Ελάχιστη υγρασία 32% τον 04 στις 18:50
Μέγιστη πίεση 1018.5 hPa τον 04 στις 09:49
Ελάχιστη πίεση 1013.9 hPa τον 04 στις 20:49
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 04 στις 12:43
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 061°(ΑΒΑ) τον 04 στις 21:49
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 36.0°C τον 04 στις 16:49

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας5 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 30.1°C
Μέση υγρασία 48%
Μέσο σημείο δρόσου 17.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.5 km/h
Μέση διεύθυνση 266° (Δ)
Υετός μήνα 12.0 mm
Υετός έτους 349.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 05 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 38.2°C τον 05 στις 18:18
Ελάχιστη θερμοκρασία 23.1°C τον 05 στις 06:07
Μέγιστη υγρασία 71% τον 05 στις 05:49
Ελάχιστη υγρασία 24% τον 05 στις 18:19
Μέγιστη πίεση 1015.8 hPa τον 05 στις 09:19
Ελάχιστη πίεση 1010.3 hPa τον 05 στις 19:19
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 05 στις 20:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 24.1 km/h στις 087°(Α) τον 05 στις 20:27
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 39.3°C τον 05 στις 19:08

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας6 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 28.1°C
Μέση υγρασία 54%
Μέσο σημείο δρόσου 17.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.2 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.5 km/h
Μέση διεύθυνση 268° (Δ)
Υετός μήνα 18.4 mm
Υετός έτους 356.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.0 mm τον 06 στις 19:44
Μέγιστη θερμοκρασία 36.3°C τον 06 στις 14:37
Ελάχιστη θερμοκρασία 22.4°C τον 06 στις 23:38
Μέγιστη υγρασία 85% τον 06 στις 23:38
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 06 στις 14:43
Μέγιστη πίεση 1015.3 hPa τον 06 στις 23:05
Ελάχιστη πίεση 1008.6 hPa τον 06 στις 17:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 06 στις 20:03
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 056°(ΑΒΑ) τον 06 στις 18:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 36.7°C τον 06 στις 14:35

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας7 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 24.7°C
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου 18.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 km/h
Μέση διεύθυνση 52° (ΒΑ)
Υετός μήνα 18.4 mm
Υετός έτους 356.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 07 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 29.8°C τον 07 στις 14:43
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.7°C τον 07 στις 06:25
Μέγιστη υγρασία 87% τον 07 στις 07:07
Ελάχιστη υγρασία 44% τον 07 στις 15:22
Μέγιστη πίεση 1014.6 hPa τον 07 στις 00:05
Ελάχιστη πίεση 1009.4 hPa τον 07 στις 20:50
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 07 στις 21:43
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 080°(Α) τον 07 στις 13:16
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 30.2°C τον 07 στις 15:37

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας8 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 24.4°C
Μέση υγρασία 66%
Μέσο σημείο δρόσου 17.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.6 km/h
Μέση διεύθυνση 31° (ΒΒΑ)
Υετός μήνα 18.4 mm
Υετός έτους 356.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 08 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 30.9°C τον 08 στις 15:51
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.7°C τον 08 στις 06:07
Μέγιστη υγρασία 83% τον 08 στις 07:22
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 08 στις 15:53
Μέγιστη πίεση 1010.7 hPa τον 08 στις 01:20
Ελάχιστη πίεση 1007.3 hPa τον 08 στις 19:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 08 στις 21:03
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 33.3 km/h στις 011°(Β) τον 08 στις 20:46
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 32.3°C τον 08 στις 15:48

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας9 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 24.6°C
Μέση υγρασία 60%
Μέσο σημείο δρόσου 15.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1006.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.6 km/h
Μέση διεύθυνση 173° (Ν)
Υετός μήνα 18.4 mm
Υετός έτους 356.1 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 09 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 32.3°C τον 09 στις 14:32
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.6°C τον 09 στις 06:35
Μέγιστη υγρασία 83% τον 09 στις 06:39
Ελάχιστη υγρασία 28% τον 09 στις 14:34
Μέγιστη πίεση 1009.9 hPa τον 09 στις 00:06
Ελάχιστη πίεση 1003.8 hPa τον 09 στις 16:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 09 στις 17:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 187°(Ν) τον 09 στις 15:20
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 32.4°C τον 09 στις 14:05

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας10 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 20.7°C
Μέση υγρασία 79%
Μέσο σημείο δρόσου 16.7°C
Μέσο βαρόμετρο 1005.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.5 km/h
Μέση διεύθυνση 272° (Δ)
Υετός μήνα 33.0 mm
Υετός έτους 370.7 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.5 mm τον 10 στις 07:50
Μέγιστη θερμοκρασία 24.2°C τον 10 στις 00:11
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.2°C τον 10 στις 12:06
Μέγιστη υγρασία 89% τον 10 στις 13:15
Ελάχιστη υγρασία 57% τον 10 στις 00:12
Μέγιστη πίεση 1007.0 hPa τον 10 στις 23:20
Ελάχιστη πίεση 1004.4 hPa τον 10 στις 05:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 10 στις 11:44
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 18.5 km/h στις 262°(Δ) τον 10 στις 17:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 25.4°C τον 10 στις 00:02

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας11 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 22.2°C
Μέση υγρασία 73%
Μέσο σημείο δρόσου 17.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1007.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.4 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.2 km/h
Μέση διεύθυνση 269° (Δ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 373.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 1.3 mm τον 11 στις 15:16
Μέγιστη θερμοκρασία 27.7°C τον 11 στις 14:49
Ελάχιστη θερμοκρασία 18.2°C τον 11 στις 06:47
Μέγιστη υγρασία 86% τον 11 στις 06:35
Ελάχιστη υγρασία 49% τον 11 στις 15:03
Μέγιστη πίεση 1010.4 hPa τον 11 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1006.2 hPa τον 11 στις 05:19
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 11 στις 17:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 288°(ΔΒΔ) τον 11 στις 15:15
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.1°C τον 11 στις 14:46

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας12 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 24.1°C
Μέση υγρασία 65%
Μέσο σημείο δρόσου 16.8°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.2 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.3 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.5 km/h
Μέση διεύθυνση 272° (Δ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 373.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 12 στις 23:58
Μέγιστη θερμοκρασία 29.8°C τον 12 στις 14:22
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.6°C τον 12 στις 04:05
Μέγιστη υγρασία 81% τον 12 στις 23:31
Ελάχιστη υγρασία 41% τον 12 στις 14:24
Μέγιστη πίεση 1012.1 hPa τον 12 στις 23:58
Ελάχιστη πίεση 1009.5 hPa τον 12 στις 18:34
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 12 στις 11:14
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 25.9 km/h στις 281°(Δ) τον 12 στις 10:39
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 29.7°C τον 12 στις 14:18

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας13 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 26.2°C
Μέση υγρασία 57%
Μέσο σημείο δρόσου 16.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1011.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.3 km/h
Μέση διεύθυνση 274° (Δ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 373.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 13 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 32.4°C τον 13 στις 15:25
Ελάχιστη θερμοκρασία 21.6°C τον 13 στις 06:24
Μέγιστη υγρασία 80% τον 13 στις 00:03
Ελάχιστη υγρασία 35% τον 13 στις 15:30
Μέγιστη πίεση 1012.8 hPa τον 13 στις 11:20
Ελάχιστη πίεση 1010.2 hPa τον 13 στις 18:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 13 στις 23:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 246°(ΔΝΔ) τον 13 στις 12:22
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 32.4°C τον 13 στις 16:26

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας14 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 26.0°C
Μέση υγρασία 56%
Μέσο σημείο δρόσου 16.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.7 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.5 km/h
Μέση διεύθυνση 277° (Δ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 373.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 14 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 33.3°C τον 14 στις 16:24
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.8°C τον 14 στις 06:24
Μέγιστη υγρασία 72% τον 14 στις 06:15
Ελάχιστη υγρασία 32% τον 14 στις 16:15
Μέγιστη πίεση 1015.4 hPa τον 14 στις 23:59
Ελάχιστη πίεση 1012.2 hPa τον 14 στις 00:06
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 14 στις 18:03
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 095°(Α) τον 14 στις 18:41
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 33.4°C τον 14 στις 16:24

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας15 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 26.4°C
Μέση υγρασία 56%
Μέσο σημείο δρόσου 16.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.1 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 3.1 km/h
Μέση διεύθυνση 324° (ΒΔ)
Υετός μήνα 35.8 mm
Υετός έτους 373.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 15 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 32.7°C τον 15 στις 15:22
Ελάχιστη θερμοκρασία 20.9°C τον 15 στις 06:44
Μέγιστη υγρασία 75% τον 15 στις 07:04
Ελάχιστη υγρασία 35% τον 15 στις 15:26
Μέγιστη πίεση 1017.7 hPa τον 15 στις 12:20
Ελάχιστη πίεση 1015.1 hPa τον 15 στις 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 7.4 km/h τον 15 στις 19:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 20.4 km/h στις 356°(Β) τον 15 στις 19:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 32.4°C τον 15 στις 15:19

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας18 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 23.6°C
Μέση υγρασία 69%
Μέσο σημείο δρόσου 17.2°C
Μέσο βαρόμετρο 1016.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 2.5 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 5.2 km/h
Μέση διεύθυνση 334° (ΒΒΔ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.8 mm τον 18 στις 01:09
Μέγιστη θερμοκρασία 28.3°C τον 18 στις 13:11
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.3°C τον 18 στις 06:27
Μέγιστη υγρασία 88% τον 18 στις 06:53
Ελάχιστη υγρασία 47% τον 18 στις 12:18
Μέγιστη πίεση 1017.9 hPa τον 18 στις 01:35
Ελάχιστη πίεση 1014.8 hPa τον 18 στις 15:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 14.8 km/h τον 18 στις 01:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 18 στις 00:02
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.9°C τον 18 στις 13:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας19 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 24.8°C
Μέση υγρασία 53%
Μέσο σημείο δρόσου 13.5°C
Μέσο βαρόμετρο 1017.4 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.2 km/h
Μέση διεύθυνση 44° (ΒΑ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 19 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 29.5°C τον 19 στις 17:23
Ελάχιστη θερμοκρασία 19.7°C τον 19 στις 06:21
Μέγιστη υγρασία 83% τον 19 στις 06:39
Ελάχιστη υγρασία 29% τον 19 στις 19:02
Μέγιστη πίεση 1018.8 hPa τον 19 στις 10:05
Ελάχιστη πίεση 1015.8 hPa τον 19 στις 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 19 στις 18:13
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 063°(ΑΒΑ) τον 19 στις 15:50
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 28.5°C τον 19 στις 13:47

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας20 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 25.5°C
Μέση υγρασία 47%
Μέσο σημείο δρόσου 12.4°C
Μέσο βαρόμετρο 1013.5 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 0.6 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 2.2 km/h
Μέση διεύθυνση 256° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 20 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 33.2°C τον 20 στις 17:18
Ελάχιστη θερμοκρασία 17.6°C τον 20 στις 06:58
Μέγιστη υγρασία 69% τον 20 στις 07:05
Ελάχιστη υγρασία 25% τον 20 στις 14:54
Μέγιστη πίεση 1016.6 hPa τον 20 στις 00:06
Ελάχιστη πίεση 1010.3 hPa τον 20 στις 20:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 3.7 km/h τον 20 στις 20:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 16.7 km/h στις 247°(ΔΝΔ) τον 20 στις 14:52
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 32.0°C τον 20 στις 18:17

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας21 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 29.6°C
Μέση υγρασία 44%
Μέσο σημείο δρόσου 15.6°C
Μέσο βαρόμετρο 1010.1 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 3.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 6.8 km/h
Μέση διεύθυνση 247° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 21 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 37.8°C τον 21 στις 16:11
Ελάχιστη θερμοκρασία 22.7°C τον 21 στις 06:26
Μέγιστη υγρασία 60% τον 21 στις 05:27
Ελάχιστη υγρασία 25% τον 21 στις 16:03
Μέγιστη πίεση 1011.5 hPa τον 21 στις 09:50
Ελάχιστη πίεση 1008.3 hPa τον 21 στις 21:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 13.0 km/h τον 21 στις 09:53
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 31.5 km/h στις 259°(Δ) τον 21 στις 10:35
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 38.2°C τον 21 στις 16:10

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας22 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 32.2°C
Μέση υγρασία 39%
Μέσο σημείο δρόσου 16.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.6 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.9 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.4 km/h
Μέση διεύθυνση 265° (Δ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 22 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 40.1°C τον 22 στις 18:27
Ελάχιστη θερμοκρασία 25.8°C τον 22 στις 06:59
Μέγιστη υγρασία 57% τον 22 στις 00:42
Ελάχιστη υγρασία 23% τον 22 στις 18:26
Μέγιστη πίεση 1011.3 hPa τον 22 στις 10:20
Ελάχιστη πίεση 1007.3 hPa τον 22 στις 19:35
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 9.3 km/h τον 22 στις 05:54
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 22.2 km/h στις 243°(ΔΝΔ) τον 22 στις 05:37
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 41.1°C τον 22 στις 18:46

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας23 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 32.5°C
Μέση υγρασία 39%
Μέσο σημείο δρόσου 16.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1009.7 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.1 km/h
Μέση διεύθυνση 255° (ΔΝΔ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 23 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 40.5°C τον 23 στις 17:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 25.4°C τον 23 στις 06:57
Μέγιστη υγρασία 63% τον 23 στις 23:49
Ελάχιστη υγρασία 22% τον 23 στις 17:10
Μέγιστη πίεση 1010.9 hPa τον 23 στις 08:35
Ελάχιστη πίεση 1007.0 hPa τον 23 στις 19:05
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 11.1 km/h τον 23 στις 18:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 29.6 km/h στις 241°(ΔΝΔ) τον 23 στις 17:34
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 42.3°C τον 23 στις 15:27

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας24 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές
Μέση θερμοκρασία 28.6°C
Μέση υγρασία 58%
Μέσο σημείο δρόσου 19.0°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.0 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 4.0 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 7.0 km/h
Μέση διεύθυνση 65° (ΑΒΑ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 385.5 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 0.0 mm τον 24 στις 23:59
Μέγιστη θερμοκρασία 34.8°C τον 24 στις 15:11
Ελάχιστη θερμοκρασία 23.9°C τον 24 στις 06:09
Μέγιστη υγρασία 76% τον 24 στις 06:18
Ελάχιστη υγρασία 39% τον 24 στις 15:04
Μέγιστη πίεση 1013.6 hPa τον 24 στις 23:20
Ελάχιστη πίεση 1010.8 hPa τον 24 στις 00:21
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 km/h τον 24 στις 18:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 35.2 km/h στις 083°(Α) τον 24 στις 19:42
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 37.4°C τον 24 στις 15:11

Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέραςΜέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούνιος 2022 μέχρι την μέρα 24
Μέση θερμοκρασία 26.6°C
Μέση υγρασία 56%
Μέσο σημείο δρόσου 16.3°C
Μέσο βαρόμετρο 1012.3 hPa
Μέση ταχύτητα ανέμου 1.8 km/h
Μέση ταχύτητα ριπών 4.1 km/h
Μέση διεύθυνση 288° (ΔΒΔ)
Υετός μήνα 47.8 mm
Υετός έτους 391.6 mm
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό 4.6 mm τον 01 στις 20:45
Μέγιστη θερμοκρασία 40.5°C τον 23 στις 17:02
Ελάχιστη θερμοκρασία 17.6°C τον 20 στις 06:58
Μέγιστη υγρασία 89% τον 10 στις 13:15
Ελάχιστη υγρασία 22% τον 23 στις 17:10
Μέγιστη πίεση 1018.8 hPa τον 19 στις 10:05
Ελάχιστη πίεση 1003.8 hPa τον 09 στις 16:20
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου 18.5 kmh στις 060°(ΑΒΑ) τον 24 στις 18:33
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου 37.0 km/h στις 068°(ΑΒΑ) τον 06 στις 18:55
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας 42.3°C τον 23 στις 15:27
Avg daily max temp 33.2°C
Avg daily min temp 21.1°C
Growing degrees days351.5 GDD


Σύνολο Ημερήσιου Υετού
12.0 mm τον 1
06.4 mm τον 6
14.6 mm τον 10
02.8 mm τον 11
12.0 mm τον 18
Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Δεν έχει σημειωθεί νέο ρεκόρ μέχρι τις 07:36 σήμερα - 25/6/2022